Land at sale

  1,50,000/dhur

  Koshi

  Jhapa

  Damak

  2

  Gajkali mandir

  SALE
  LAND
  thumbnail

  Description

  १२-१२.५ सम्मका ४ वटा टुक्रा हरु पाउन सक्नु हुनेछ । दमक नगरपालिका वडा नं २ स्थित गजकाली मन्दिर बाट उत्तर यो जग्गा तपाइ हरुले पाउन सक्नु हुने छ ।
  Damak-2 nearby Gajkali mandir Price: 1,50,000 per dhur || negotiable price contact on: 9746863344 || 9827377333